Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

14 Oktobar

14 Oktobar

NOVINE14 oktobar

Prvi broj je izašao 1.4.1969. u formatu od 30 cm. Izlazio je redovno na 8 strana. List su uređivali redakcioni odbor: Borivoje Begenišić, inž. arhit. Milanka Brajović, Milovan Zogović, Borislav Đurić i inž. Milomir Lukić. Za dve godine postojanja, izašao je 21 broj. Imao je rubrike: Aktuelnosti, Pravni savet, Kadrovske promene, Iz drugih listova, Saveti lekara, Reč-dve sa članovima kolektiva, Za zabavu i razonodu, Karikature. U drugoj godini postojanja lista, stalne rubrike su bile: Pisma čitalaca, Savetujemo – pročitajte, Humoreska, Likovi radnika, Iz rada organa upravljanja, Za album: moj zavičaj, Aktuelne privredne teme. Povremeno su štampani i dodaci sa programom rada radničkog saveta.

Broj: 1
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 6
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 7
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 8
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 9
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 10
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 11
Datum: 1970
Februarski broj je imao dodatak o programu rada.

Preuzmi novine

Broj: 12
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 13
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 14
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 16
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 17
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 18
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 19
Datum: 1970

Preuzmi novine

Broj: 21
Datum: 1970

Preuzmi novine