Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

DIGITALNA KOLEKCIJANovine

Za Vas smo obezbedili digitalnu kolekciju novina i novinskih članaka.

NOVINE14 oktobar

Prvi broj je izašao 1.4.1969. u formatu od 30 cm. Izlazio je redovno na 8 strana. List su uređivali redakcioni odbor: Borivoje Begenišić, inž. arhit. Milanka Brajović, Milovan Zogović, Borislav Đurić i inž. Milomir Lukić. Za dve godine postojanja, izašao je 21 broj. Imao je rubrike: Aktuelnosti, Pravni savet, Kadrovske promene, Iz drugih listova, Saveti lekara, Reč-dve sa članovima kolektiva, Za zabavu i razonodu, Karikature. U drugoj godini postojanja lista, stalne rubrike su bile: Pisma čitalaca, Savetujemo – pročitajte, Humoreska, Likovi radnika, Iz rada organa upravljanja, Za album: moj zavičaj, Aktuelne privredne teme. Povremeno su štampani i dodaci sa programom rada radničkog saveta.

Broj: 1
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1969

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1969

Preuzmi novine

NOVINEOzbiljno

OZBILJNO : list Saveza socijalističke omladine Obrenovca / glavni i odgovorni urednik Marjan Stojanović. – God. 1, br. 1 (1984) – God. 2, br. 3 (1985). – Obrenovac : Savez socijalističke omladine, Društvo za informisanje, 1984-1985.- 30cm

Od br. 2/ 1985glavni i odgovorni urednik Duško Ćeran, od br. 3/1985 Radoje Radosavljević

Broj: 1
Datum: 1984
Izdavač: Savez socijalističke omladine

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1985
Izdavač: Savez socijalističke omladine

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1985
Izdavač: Savez socijalističke omladine

Preuzmi novine

NOVINEObrenovačke novine

OBRENOVAČKE novine : list za društvena i politička pitanja opštine Obrenovac / glavni i odgovorni urednik Petar Lalić. – God. 13, br. 1=134 (1988)- . – Obrenovac : Dom kulture i sportova “Obrenovac”, 1988- . – 43 cm

Petnaestodnevno. – Glavni i odgovorni urednici: od br. 66 (1994) v.d. Pavle Nikolić; od br. 72 (1996) Branko Milošević; od br. 76 (1998) v.d. Novka Pavličević; od br. 97 (2000) v.d. Mirjana Mitrović; od br. 103 (2001) v.d. Nenad Radojičić; od br. 136 (2005) v.d. Željko Jovetić. – Izdavač od br. 103 (2001) Javno preduzeće za informisanje “Obrenovac”. – Štamparije: od br. 29 (1990) Napredak, Obrenovac; od br. 33 (1990) Glas, Beograd; od br. 92 (2000) Grmeč, Beograd; od br. 103 (2001) Napredak, Obrenovac. – Od br. 103 (2001) izlazi mesečno. – Od br. 103 (2001) format 30 cm. – Je nastavak: Informacije Skupštine opštine Obrenovac

Broj: 1
Datum: 1988
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1988
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1988
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1988
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1988
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

NOVINEPosavski kanal

POSAVSKI kanal : list omladinskih radnih brigada u Posavini / glavni i odgovorni urednik Mihailo Simić.- God.1, br. 1- br. 15 (1946).- [Obrenovac] : Štab omladinskih radnih jedinica, 1946. – 24 cm

Nedeljno

Broj: 1
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

NOVINEPosavina

Posavina, list SSRNO199 Obrenovac, izlazila je redovno, jedanput mesečno od juna 1964. Štampane su u Šapcu u Grafičkom preduzeću „Dragan Srnić“ na ćirilici i uformatu od 42cm. Glavni i odgovorni urednik novina bio je Milan Vuković. Izašlo je ukupno 15 brojeva, do septembra 1965. Stalne rubrike su bile: Naš društveno-politički pregled, Kultura – prosveta– umetnost, Iz beležnice naših reportera, Sportski pregled.
Novine je uređivao redakcioni odbor, a tekstove su potpisivali Brana Ašković, Mića Goloskoković, Miša S. Vukotić, BogoljubStefanović, Dragoljub Tufegdžić, S. Srećković, D. Bugarski, Ž.S.
Osim informisanja o radu predstavničkih organa i društveno-političkih organizacija, list se bavio i privredom, prosvetom, zdravstvom i uopšte društvenim delatnostima.Povremeno su se u novinama mogli pročitati i književni tekstovi obrenovačkih književnih stvaralaca, a u septembru 1964. godine (God. I, br.4) i rubrika Dečji kutak.

Broj: 1
Datum: 1964
Izdavač: SSRNO199 Obrenovac

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1964
Izdavač: SSRNO199 Obrenovac

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1964
Izdavač: SSRNO199 Obrenovac

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1964
Izdavač: SSRNO199 Obrenovac

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1964
Izdavač: SSRNO199 Obrenovac

Preuzmi novine

NOVINEObrenovac

OBRENOVAC : list Doma kulture i sportova/ glavni i odgovorni urednik Branko Milošević. – God. 1, br. 1 (1983) – God. 3, br. 26 (1985).- Obrenovac : Dom kulture i sportova Obrenovac, 1983 – 1985. – 34cm

Broj: 2
Datum: 1983
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 3,4,5
Datum: 1983
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 7
Datum: 1983
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 9
Datum: 1983
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 11
Datum: 1983
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

NOVINEObrenovac info bilten

novine-obrenovac-info-bilten

Broj: 1
Datum: 2006
Izdavač: Skupština opštine Obrenovac

Preuzmi novine
novine-obrenovac-info-bilten

Broj: 2
Datum: 2006
Izdavač: Skupština opštine Obrenovac

Preuzmi novine
novine-obrenovac-info-bilten

Broj: 4
Datum: 2006
Izdavač: Skupština opštine Obrenovac

Preuzmi novine
novine-obrenovac-info-bilten

Broj:5
Datum: 2006
Izdavač: Skupština opštine Obrenovac

Preuzmi novine

NOVINEObrenovačke novosti

Broj: 5
Datum: 1988
Izdavač: Dom kulture i sportova

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1995
Izdavač: Togo

Preuzmi novine

NOVINEInformativni bilten

Broj: 1
Datum: 1962
Izdavač: Opštinski odbor SSRN

Preuzmi novine

Broj: 3,4
Datum: 1964
Izdavač: Opštinski odbor SSRN

Preuzmi novine

NOVINEInformacije

Informacije Skupštine opštine Obrenovac je izdavao i uređivao Sekretarijat za opštu upravu i društvene službe Skupštine opštine Obrenovac. Glavni i odgovorni urednik bio je Predrag Jeftović. Prvi broj je izašao u decembru 1975. Pokrenute s namerom da budu glasilo organa uprave, postale su ubrzo prvo informativno glasilo koje je pratilo funkcionisanje delegatskog sistema, tek uvedenog, i rad delegata, a kasnije i zbivanja na području opštine. Milena Mašić je uvela fotografije u Informacije, koje je sama pravila. Zahvaljujući iskustvu Pavla Nikolića, list je dobio novu fizionomiju 1979. Izmenjen je format lista tako da je počeo da liči na novine. Za ove novine pisali su, osim spomenutih: Milutin Nešković, Bogoljub Stefanović, Gordana Stojanović, Radovan Lazarević, Milana Karić, Milan Savić i Kaćuša Nikolić. Fotografije za list su radili Branko Belić, novinar i fotoreporter Borbe i Zoran Tomanić, a tehničko uređenje je obavljao Nikola Mrvić, novinar i tehnički urednik Poljoindustrije. Miladin Tošić je često davao mnoga poetska rešenja kulturne strane, kao i Miladin Simić, Draga Dacković, Momčilo Pešić, Bogoljub Stefanović i drugi. Sportske vesti pisali su uglavnom Milan Ašković i Predrag Dinić.

Broj: 1
Datum: 1976

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1976

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1976

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1976

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1976

Preuzmi novine