Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

Posavski kanal

Posavski kanal

NOVINEPosavski kanal

POSAVSKI kanal : list omladinskih radnih brigada u Posavini / glavni i odgovorni urednik Mihailo Simić.- God.1, br. 1- br. 15 (1946).- [Obrenovac] : Štab omladinskih radnih jedinica, 1946. – 24 cm

Nedeljno

Broj: 1
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 2
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 3
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 4
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 5
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 6
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 7
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 8
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 10
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 12
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 13
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 14
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine

Broj: 15
Datum: 1946
Izdavač: Štab omladinskih radnih jedinica

Preuzmi novine