Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЈАНовине

За Вас смо обезбедили дигиталну колекцију новина и новинских чланака.

НОВИНЕ14 октобар

Први број је изашао 1.4.1969. у формату од 30 цм. Излазио је редовно на 8 страна. Лист су уређивали редакциони одбор: Боривоје Бегенишић, инж. архит. Миланка Брајовић, Милован Зоговић, Борислав Ђурић и инж. Миломир Лукић. За две године постојања, изашао је 21 број. Имао је рубрике: Актуелности, Правни савет, Кадровске промене, Из других листова, Савети лекара, Реч-две са члановима колектива, За забаву и разоноду, Карикатуре. У другој години постојања листа, сталне рубрике су биле: Писма читалаца, Саветујемо – прочитајте, Хумореска, Ликови радника, Из рада органа управљања, За албум: мој завичај, Актуелне привредне теме. Повремено су штампани и додаци са програмом рада радничког савета.

Број: 1
Датум: 1969

Преузми новине

Број: 2
Датум: 1969

Преузми новине

Број: 3
Датум: 1969

Преузми новине

Број: 4
Датум: 1969

Преузми новине

Број: 5
Датум: 1969

Преузми новине

НОВИНЕОзбиљно

ОЗБИЉНО : лист Савеза социјалистичке омладине Обреновца / главни и одговорни уредник Марјан Стојановић. – Год. 1, бр. 1 (1984) – Год. 2, бр. 3 (1985). – Обреновац : Савез социјалистичке омладине, Друштво за информисање, 1984-1985.- 30цм

Од бр. 2/ 1985главни и одговорни уредник Душко Ћеран, од бр. 3/1985 Радоје Радосављевић

Број: 1
Датум: 1984
Издавач: Савез социјалистичке омладине

Преузми новине

Број: 2
Датум: 1985
Издавач: Савез социјалистичке омладине

Преузми новине

Број: 3
Датум: 1985
Издавач: Савез социјалистичке омладине

Преузми новине

НОВИНЕОбреновачке новине

ОБРЕНОВАЧКЕ новине : лист за друштвена и политичка питања општине Обреновац / главни и одговорни уредник Петар Лалић. – Год. 13, бр. 1=134 (1988)- . – Обреновац : Дом културе и спортова “Обреновац”, 1988- . – 43 цм

Петнаестодневно. – Главни и одговорни уредници: од бр. 66 (1994) в.д. Павле Николић; од бр. 72 (1996) Бранко Милошевић; од бр. 76 (1998) в.д. Новка Павличевић; од бр. 97 (2000) в.д. Мирјана Митровић; од бр. 103 (2001) в.д. Ненад Радојичић; од бр. 136 (2005) в.д. Жељко Јоветић. – Издавач од бр. 103 (2001) Јавно предузеће за информисање “Обреновац”. – Штампарије: од бр. 29 (1990) Напредак, Обреновац; од бр. 33 (1990) Глас, Београд; од бр. 92 (2000) Грмеч, Београд; од бр. 103 (2001) Напредак, Обреновац. – Од бр. 103 (2001) излази месечно. – Од бр. 103 (2001) формат 30 цм. – Је наставак: Информације Скупштине општине Обреновац

Број: 1
Датум: 1988
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 2
Датум: 1988
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 3
Датум: 1988
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 4
Датум: 1988
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 5
Датум: 1988
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

НОВИНЕПосавски канал

ПОСАВСКИ канал : лист омладинских радних бригада у Посавини / главни и одговорни уредник Михаило Симић.- Год.1, бр. 1- бр. 15 (1946).- [Обреновац] : Штаб омладинских радних јединица, 1946. – 24 цм

Недељно

Број: 1
Датум: 1946
Издавач: Штаб омладинских радних јединица

Преузми новине

Број: 2
Датум: 1946
Издавач: Штаб омладинских радних јединица

Преузми новине

Број: 3
Датум: 1946
Издавач: Штаб омладинских радних јединица

Преузми новине

Број: 4
Датум: 1946
Издавач: Штаб омладинских радних јединица

Преузми новине

Број: 5
Датум: 1946
Издавач: Штаб омладинских радних јединица

Преузми новине

НОВИНЕПосавина

Посавина, лист ССРНО199 Обреновац, излазила је редовно, једанпут месечно од јуна 1964. Штампане су у Шапцу у Графичком предузећу „Драган Срнић“ на ћирилици и уформату од 42цм. Главни и одговорни уредник новина био је Милан Вуковић. Изашло је укупно 15 бројева, до септембра 1965. Сталне рубрике су биле: Наш друштвено-политички преглед, Култура – просвета– уметност, Из бележнице наших репортера, Спортски преглед.
Новине је уређивао редакциони одбор, а текстове су потписивали Брана Ашковић, Мића Голоскоковић, Миша С. Вукотић, БогољубСтефановић, Драгољуб Туфегџић, С. Срећковић, Д. Бугарски, Ж.С.
Осим информисања о раду представничких органа и друштвено-политичких организација, лист се бавио и привредом, просветом, здравством и уопште друштвеним делатностима.Повремено су се у новинама могли прочитати и књижевни текстови обреновачких књижевних стваралаца, а у септембру 1964. године (Год. И, бр.4) и рубрика Дечји кутак.

Број: 1
Датум: 1964
Издавач: ССРНО199 Обреновац

Преузми новине

Број: 2
Датум: 1964
Издавач: ССРНО199 Обреновац

Преузми новине

Број: 3
Датум: 1964
Издавач: ССРНО199 Обреновац

Преузми новине

Број: 4
Датум: 1964
Издавач: ССРНО199 Обреновац

Преузми новине

Broj: 5
Datum: 1964
Izdavač: SSRNO199 Obrenovac

Preuzmi novine

НОВИНЕОбреновац

ОБРЕНОВАЦ : лист Дома културе и спортова/ главни и одговорни уредник Бранко Милошевић. – Год. 1, бр. 1 (1983) – Год. 3, бр. 26 (1985).- Обреновац : Дом културе и спортова Обреновац, 1983 – 1985. – 34цм

Број: 2
Датум: 1983
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 3,4,5
Датум: 1983
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 7
Датум: 1983
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 9
Датум: 1983
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

Број: 11
Датум: 1983
Издавач: Дом културе и спортова

Преузми новине

НОВИНЕОбреновац инфо билтен

Број: 1
Датум: 2006
Издавач: Скупштина општине Обреновац

Преузми новине

Број: 2
Датум: 2006
Издавач: Скупштина општине Обреновац

Преузми новине

Број: 4
Датум: 2006
Издавач: Скупштина општине Обреновац

Преузми новине

Број:5
Датум: 2006
Издавач: Скупштина општине Обреновац

Преузми новине

НОВИНЕОбреновачке новости

Број: 5
Датум: 1988
Издавач: Dom kulture i sportova

Преузми новине

Број: 4
Датум: 1995
Издавач: Dom kulture i sportova

Преузми новине

НОВИНЕИнформативни билтен

Број: 1
Датум: 1962
Издавач: Општински одбор ССРН

Преузми новине

Број: 3,4
Датум: 1964
Издавач: Општински одбор ССРН

Преузми новине

НОВИНЕИнформације

Информације Скупштине општине Обреновац је издавао и уређивао Секретаријат за општу управу и друштвене службе Скупштине општине Обреновац. Главни и одговорни уредник био је Предраг Јефтовић. Први број је изашао у децембру 1975. Покренуте с намером да буду гласило органа управе, постале су убрзо прво информативно гласило које је пратило функционисање делегатског система, тек уведеног, и рад делегата, а касније и збивања на подручју општине. Милена Машић је увела фотографије у Информације, које је сама правила. Захваљујући искуству Павла Николића, лист је добио нову физиономију 1979. Измењен је формат листа тако да је почео да личи на новине. За ове новине писали су, осим споменутих: Милутин Нешковић, Богољуб Стефановић, Гордана Стојановић, Радован Лазаревић, Милана Карић, Милан Савић и Каћуша Николић. Фотографије за лист су радили Бранко Белић, новинар и фоторепортер Борбе и Зоран Томанић, а техничко уређење је обављао Никола Мрвић, новинар и технички уредник Пољоиндустрије. Миладин Тошић је често давао многа поетска решења културне стране, као и Миладин Симић, Драга Дацковић, Момчило Пешић, Богољуб Стефановић и други. Спортске вести писали су углавном Милан Ашковић и Предраг Динић.

Број: 1
Датум: 1976

Преузми новине

Број: 2
Датум: 1976

Преузми новине

Број: 3
Датум: 1976

Преузми новине

Број: 4
Датум: 1976

Преузми новине

Број: 5
Датум: 1976

Преузми новине