Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЈА Плакати

Само за Вас смо обезбедили дигиталне верзије плакат

Плакати Предавање о кнезу Милошу

Година: 1938
ПРЕДАВАЊЕ др. Драгослав Страњаковић [Сликовна грађа] : кнез Милош, човек, државник и политичар. – Обреновац : [б. и.], 1938 ([Б. м. : б. и.]). – 1 плакат ; 40 x 30 цм


ПЛАКАТИ Позив

Година: 1902
БРАЋО Посавци! [Сликовна грађа] : у срцу свих нас који се Србином називамо, још су жива сећања на зверства што их … починише небраћа Хрвати …. – Обреновац : [б. и.], 1902 ([Б. м. : б. и.]). – 1 плакат ; 34 x 21 цм
94(=163.41)
323.12(=163.41/=163.42)(049.1)


ПЛАКАТИ Срески збор радикала

Година: 1908
САМОСТАЛНИМ радикалима среза посавског окр. ваљевског [Сликовна грађа] : на срески збор. – Обреновац : [б. и.], 1908 (Обреновац : Хајдук Вељко). – 1 плакат ; 32 x 22 цм
329(049.1)


ПЛАКАТИ Среска конференција опозиције

Година: 1935
ПОСАВЦИ [Сликовна грађа] : похитајте на братски договор …. – Обреновац : [б. и.], 1935 ([Б. м. : б. и.]). – 1 плакат ; 34 x 21 цм


ПЛАКАТИ Саопштење о спаљивању Скеле

Година: 1941
САОПШТЕЊЕ [Сликовна грађа] : село Скела је спаљивањем сравњено са земљом. – Обреновац : [б. и.], 1941 ([Б. м. : б. и.])


ПЛАКАТИ Персонал суда

Година: 1904
ПЕРСОНАЛ суда општине обреновачке [Сликовна грађа] / аутор: Душан Живојиновић. − Обреновац, 1904. − 1 плакат; црно-бели; 19х33 цм

Напомена: С лева надесно: први ред: Коста Стојановић, архивар и Ђорђе Јовановић, благајник мерина; други ред: Драгослав Воркапић − Јанко, извршилац, Милутин Читаковић, деловођа, Драгутин Зујаловић, рачуновођа; трећи ред: Живан Селенић, кмет Белог Поља и Хрвата, Светозар Здравковић, члан суда, Стојан Антоновић, председник суда, Ђорђе Христић, члан суда, Станко Тривић, члан суда; четврти ред: Миливоје Спасојевић, контролор, Живко Марковић, писар, Радован Лаушевић, кантарџија; пети ред: Ђорђе Костић, прегледач, Милан Ненадић, кантарџија.


ПЛАКАТИ Занатлијско удружење

Година: 1926

ЗАНАТЛИЈСКО удружење за међусобно помагање у болести, смрти и изнемоглости [Сликовна грађа] / [б. н.]. − Обреновац, 1926. − 1 плакат: црно-бели; 9х13 цм

Напомена: С лева надесно, горњи ред, на округлој слици секретар Милан Д. Јовичић (фризер), члан управе Милосав Јанковић (столар), члан управе Јоца Кимерл (качар), председник управе Живко Ђ. Бота (кројач), благајник Тихомир Цинцаревић (бравар), члан управе Стеван Дукић (абаџија), члан управе Гојко Крстић (ковач), на округлој слици бивши секретар Митар Дрењанин (абаџија); доњи ред: члан управе Раја Рашковић (колар), члан надзорног одбора Петар Сомборски (колар), члан надзорног одбора Андрија Лазаревић (бравар), председник надзорног одбора Милан Јовановић (лимар), члан надзорног одбора Душан Лазаревић (бравар), члан надзорног одбора Петар Радоичић (опанчар), члан управе Михаило Пејаковић (обућар).


ПЛАКАТИ ФК Раднички 1950

Година: 1950
ФК Раднички [Сликовна грађа] : првак Србије 1950. / аутор: Душан Живојиновић. − Обреновац : [б. и.], 1950 ([Б. м. : б. и.]). – 1 плакат ; 34 x 21 цм


ПЛАКАТИ Анализа воде из артескога бунара у Обреновцу

Година: 1899
Анализа воде из артескога бунара у Обреновцу