Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

Fotografije

Fotografije

DIGITALNA KOLEKCIJAFotografije

Za Vas smo obezbedili digitalnu kolekciju fotografija.

FOTOGRAFIJEObrazovanje

Desanka Maksimović
ĐACI Gimnazije u Obrenovcu s profesorkom Desankom Maksimović [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1923. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm.

Škola na Zabrežju
OSNOVNA škola na Zabrežju [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1938. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm


FOTOGRAFIJESport

Fudbaleri Karađorđa

Mali sokolci

Skauti
OBRENOVAČKI skauti [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1924. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: U Obrenovcu je 1904. postojala sekcija Saveza izvidnika i planinki − Skauti i bila pod zaštitom Jugoslovenske unije za zaštitu dece. Skautizam je način telesnog vaspitanja omladine koji ima za cilj da gradsku decu vrati prirodi upoznajući ih sa taborovanjem u šumi, razvijanjem samopomoći i karaktera i moralnih snaga, životom po skautskim zavetima (bez pića i pušenja) i zapovestima. Savez je bio aktivan od 1911 do 1941, a obnovljen je 1952.

SK Hazena Bogoljub
SK Hazena “Bogoljub”, Obrenovac [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1932. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: S leva nadesno, gornji red: Mića Lazarević (trener), Milena Tarabić, Ljubica Jezdić, Marica Grujić, Olga Popović, Marija Lazarević − Mara, Olga Gajić − Bosanka, Persida Novaković − Perka, Olga Blagojević
Donji red: Radmila Kančević, Miroslava Petrović − Bisa, Radmila Tarabić, Kosara Marković, Milena Pavlović, Mira Josimović.

Sokoli
SOKOLI [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1937. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

FK Trgovački
SK Trgovački[Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1943. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: S leva nadesno, gornji red: Kosta Gajić − Šuga, Trifun Jovanović − Triša, Sava Stanojević − Ćibi, Svetislav Kostić − Kesa, Pantelija Gajević − Mile Ara, Sreten Karalić − Sreta, Božidar Stojanović − Boža Era, Rajko Aleksić − Ajkula; donji red: Petar Živić − Miki Lala, železničar, Aleksandar Krnjajić − Puća Beogradski, Bora Stefanović − Jurnjava.


FOTOGRAFIJESreski sud

Zgrada Sreskog suda
PERSONAL Sreskog suda u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1932. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: U sredini, predsednik suda Vitomir Rajčević.

Personal suda
PERSONAL suda [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1932. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Sresko javno tužilaštvo
SRESKO javno tužilaštvo [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1957. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm


FOTOGRAFIJETrgovina

Simića podrum
SIMIĆA podrum [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Robna kuća Bazar
ROBNA kuća “Bazar” [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1970. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Knjižara Koste A Kimerla
KNJIŽARA Koste A. Kimerla [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 191?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Knjižara Polet
KNJIŽARA “Polet” [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 192?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Kolonijalno bakalska radnja Boška Pajića
KOLONIJALNO bakalska radnja Boška Pajića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Trgovina Jozefa Purnata
[GRAĐARSKO] gvožđarska i bakalsko staklarska trgovina Jozefa Purnata [Slikovna građa] / [b. n.]. − Zabrežje, 19?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Fruška gora
FABRIKA kože i obuće “Fruška gora” Ruma, prodavnica Obrenovac [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 19?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Magacin tekstilne robe

Prodavnica tekstila

Samousluga u Bariču

Odeljenje parfimerije

Prodavnica Mitra Simovića


FOTOGRAFIJE Ulice

Glavna ulica

Deo glavne ulice


FOTOGRAFIJE Kultura

Izložba ručnih radova
IZLOŽBA ručnih radova gimnazijalaca [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1925?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Hor
HOR “Obrenovačke devojke” [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 198?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: dirigent Dragiša Vujošević

Kostim bal
KOSTIM bal Obrenovačke ženske podružine [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1938. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: S leva nadesno, gornji red: -, Vukosava Nadlački – Andrić, -, -, -, Julijana Kovandžić − Jula; donji red: Ruža, -, – , -, Radmila Tarabić − Rada.

Prvi džez orkestar
Godina 1952

Obrenovačko crkveno pevačko društvo
OBRENOVAČKO crkveno pevačko društvo [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Među prepoznatima su: Nikola Popov, Milovan Ignjić − Mića Sajdžija, Radojica Trišić, Boško Pajić, Jakov Suček, Branislav Stojković − brat Branko, Mihailo Hajlo, Isak Daniti, Blagoje Matić, Svetozar Vreljanski − Cveja.

Mihajlo Hajlo nastavnik muzike


FOTOGRAFIJE Objekti

Apoteka
APOTEKA u Domu zdravlja [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 19?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Crkva
CRKVA u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1943. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Crkva u Obrenovcu
CRKVA u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 195?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Prve popravke i dogradnje na crkvi i u porti počele su 1951. Utvrđeno je da je toranj stabilan, kupljen je novi sat i podignuta zvona. Zvonara je srušena 1954, a taj materijal iskorišćen za proširenje bivše crkvene kancelarije i krstionice.

Crkva sa zvonikom

Dom kulture u izgradnji
DOM kulture i sportova u izgradnji [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1982. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Dom JNA
DOM JNA [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 196?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Hotel u izgradnji
HOTEL “Obrenovac” u izgradnji [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 198?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Milošev konak
MILOŠEV konak [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 195?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Lastina garaža
GARAŽA AP “Lasta” u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 198?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Autobuska stanica
AUTOBUSKA stanica u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 198?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Železnička stanica
ŽELEZNIČKA stanica na Zabrežju [Slikovna građa] / [b. n.]. − Zabrežje, 1915. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Oštećenja na staničnoj zgradi nastala prilikom bombardovanja 1915.

SO Obrenovac
ZGRADA SO Obrenovac [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 196?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Zgrada SO Obrenovac je podignuta 1964.

Porodilište
PORODILIŠTE u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1946. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Porodilište sreskog AFŽ-a u Obrenovcu otpočelo je s radom 23. juna 1946. (danas ulica Miloša Obrenovića, broj 210).

Simovićeva zgrada

Sokolski dom
SOKOLSKI dom [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 196?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Dom palih heroja u Obrenovcu, popularno nazvan Sokolski dom podignut je 1930. sredstvima građana Obrenovca, po projektu arhitekte Momira Korunovića. Plac je ustupila Sreska skupština Posavskog sreza. Od 1938, imovina je preneta Savezu sokola Kraljevine Jugoslavije, a od 25. IV 1940, pravo korišćenja stiče Beogradsko žensko društvo, podružina Obrenovac.


FOTOGRAFIJE Industrija

Ciglana Nikolić

Crepana
Ciglana Nikolić

Kancelarija Simovića
KANCELARIJA u Strugari “Mitar Simović i sinovi [Slikovna građa] / [b. n.]. − Zabrežje, 1939. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Na vratima knjigovođa Gros i Aleksandar Simović − Aca

Električna centrala
ELEKTRIČNA centrala u Obrenovcu [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1927?. 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: S leva nadesno: Petar Petrović − Pera, Dragoljub Grozdanović (Karlo Gros), Zuja Zubanović, Bogoljub Rosić − Janda, Vladimir Petrović −Mikoš, Bogoljub Milenković − Boga

Kancelarija

Mlin i strugara

Strugara

Mlin


FOTOGRAFIJEŽeleznica

Železnička stanica
ŽELEZNIČKA stanica na Zabrežju [Slikovna građa] / [b. n.]. − Zabrežje, 192?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Navoz

Železnička stanica
ŽELEZNIČKA stanica [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1928. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Stara železnička stanica

Rampa na šabačkom putu


FOTOGRAFIJE Zanatstvo

Berberska radnja
BERBERSKA radnja Đure M. Lazića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1941. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Obućari

Abadžija i limar
ABADŽIJSKA radnja Aleksandra Bugarskog i radnja građevinskog limara Živorada D. Lazarevića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1937. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Bravar
BRAVARSKA radnja Mihaila D. Nejkovića [Slikovna građa] / fotograf Milenko Pravdić. − Obrenovac, 200?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Bravarska radnja
BRAVARSKA radionica Miloja M. Dimitrijevića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1932. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Berberi
BERBERSKA zadruga “Sloga” [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 196?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Grnčar
GRNČARSKA radionica “Đorđević” [Slikovna građa] / fotograf Milenko Pravdić. − Obrenovac, 20?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Kovač
KOVAČKA radnja Ljubomira Ivanovića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Poslastičarnica
POSLASTIČARSKA radnja Dragoljuba M. Mihailovića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Opančarska radnja
OPANČARSKA radnja Milana Mijatovića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Ćurčija i krznar
RADOSAV Dimitrijević, ćurčija i krznar [Slikovna građa] / fotograf Milenko Pravdić. − Obrenovac, 20?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Saračka zadruga
OBUĆARSKO saračka prerađivačka zadruga [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 194?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Zadruga je osnovana 1945. godine.

Šnajderska zadruga
ŠNAJDERSKA zadruga [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 194?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Užar
UŽARSKA radnja Ljubomira Kocijana [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 19?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Ženska zadruga
ŽENSKA krojačka zadruga “Leka Ranković”

Opančar Života
OPANČARSKA radnja Živote A. Stanojevića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 195?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Trgovina
TRGOVAČKA radnja Branka Čolića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 193?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Bravarska radnja Nejković
BRAVARSKA radnja Mihaila S. Nejkovića Čačanina [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 19?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm
Napomena: Radnja je osnovana 1910

Abadžije u štrajku
ŠTRAJK abadžijskih radnika [Slikovna građa] / [b. n.]. − Obrenovac, 1939. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm

Čurčijska radnja
ČURČI[J]SKA radnja Milovana R. Đorđevića [Slikovna građa] / [b. n.]. − Draževac, 19?. − 1 fotografija: crno-bela; 9h13 cm


FOTOGRAFIJE Banja

Zgrada Mineralnog kupatila u Obrenovcu 1920. godine
ZGRADA Mineralnog kupatila u Obrenovcu 1920. godine [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 192?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm

Zgrada Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka
ZGRADA Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 197?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto sekcije učenika Osnovne škole „Jovan Popović“ – Obrenovac]

Zgrada Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka
ZGRADA Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 197?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika Osnovne škole „Jovan Popović“ – Obrenovac]

Pasaž kod zgrade Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka
PASAŽ kod zgrade Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 197?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika Osnovne škole „Jovan Popović“, Obrenovac]

Pasaž kod zgrade Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka
PASAŽ kod zgrade Obrenovačke banje krajem 70-tih godina 20. veka [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 197?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika Osnovne škole „Jovan Popović“, Obrenovac]

Česma s banjskom vodom iza zgrade Obrenovačke banje
ČESMA s banjskom vodom iza zgrade Obrenovačke banje [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 19?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika Osnovne škole „Jovan Popović“ – Obrenovac]

Spomen-ploča – Obrenovačko mineralno kupatilo
SPOMEN-ploča – Obrenovačko mineralno kupatilo [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 196?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika osnovne škole “Jovan Popović”, Obrenovac]

Banjska ložionica
BANJSKA ložionica [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 196?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika osnovne škole “Jovan Popović”, Obrenovac]

Bušenje drugog bunara mineralne vode u Obrenovcu 1928. godine
BUŠENJE drugog bunara mineralne vode u Obrenovcu 1928. godine [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 1928. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm

Zgrada Obrenovačke banje početkom sedamdesetih godina 20. veka
ZGRADA Obrenovačke banje početkom sedamdesetih godina 20. veka [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 197?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm [Album Foto-sekcije učenika osnovne škole “Jovan Popović”, Obrenovac]

Izvor i česma banjske vode u centru Obrenovca
IZVOR i česma banjske vode u centru Obrenovca [slikovna građa] / [b. n.]. – Obrenovac, 19?. – 1 fotografija: crno-bela; 9×13 cm