Кључни појам Лист Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941
18 
    Обреновцу прети велика опасност // Год. IV, бр. 828 (7. април), стр.3 ЛИНК
19 С.К.
    Периферија Обреновца у води //  Год. IV, бр.829 (8. април), стр.3 ЛИНК
20 
    Огромна вода слива се под Београдом // Год. IV, бр.830 (9. април 1924.), стр.4 ЛИНК
21 Б.З.
    Обреновцу и Забрежју не прети директна опасност , али су поља претворена у језера // Год. IV, бр.830 (9. април 1924.), стр. 6 ЛИНК
22 
    На обалама Саве и Дунава организује се спасавање људи и стоке.− Год. IV, бр.831 (10. април), стр.4
У Обреновцу поплављено 20 кућа. − Краљ обилази поплављене крајеве. − Вода у Обреновцу.
ЛИНК
23 
    Краљ је јуче обишао Обреновац и околна поплављена села: Купинац, Тамнава и Колубара спојили су своја корита, Обреновцу прети озбиљна опасност // Год. IV, бр.832 (11. април), стр.3 ЛИНК
24 
    
Сава руши насипе и плави села // Год. IV. − бр.833 (12. април), стр.3
25 
    Четврт Обреновца под водом // Год. IV, бр.834 (13. април), стр.3 ЛИНК
26 
    
Данас се очекује опадање воде код Београда // Год. IV, бр.835 (14. април), стр.3
27 
    
Страшна ноћ у Обреновцу и околини // Год. IV. − бр.836 (15. април), стр.3
Пробивши насип, вода плави и руши куће на периферији Обреновца. − Несрећа у селу Ратарима
ЛИНК
28 
    
Сава и Дунав успоравају надолажење // Год. IV, бр.837 (16. април), стр.3
Стање код Обреновца.− Поплављено село .− 5.000 хектара земље под водом
ЛИНК
29 
    
Вода пустоши нова и нова села // Год. IV, бр.838 (17. април), стр.3
Вода и даље пробија насипе и руши куће у Обреновцу и околини
ЛИНК
30 
    
Јуче, у исто дан, Сава је код Београда постигла висину из 1888. године //Год. IV, бр.839 (18. април), стр.3
Јуче је вода стала у Обреновцу и околини
ЛИНК
31 
    Помоћ поплављенима у околини Обреновца // Год. IV, бр. 881 (2. јуни), стр.2 ЛИНК
32 
    Крвава освета због отеране жене // Год. IV, бр. 890 (11. јуни), стр.3 ЛИНК
33 
    Обреновац – Младеновац 2:1 (2:0) / Ч.  // Год. IV, бр. 939 (1. август), стр.2 ЛИНК
34 
    
У Обреновцу // Год. IV, бр. 954 (16. август), стр.6
Продаја имања на коме је циглана и плаца на Забрежју
ЛИНК
35 
    Аутомобилске и мотосиклинске трке у Београду // Год. IV, бр. 975 (6. септембар), стр. 5 ЛИНК
36 
    
Објава // Год. IV, бр.1013 (14. октобар), стр.6
Офертална лицитација на Забрежју за издавање под закуп права истовара соли са шлепова и утовара из магацина у вагоне и кола
ЛИНК
37 
    Смрт на лађи // Год. IV, бр.1030 (31. октобар), стр.4 ЛИНК
38 
    
Објава // Год. IV, бр. 1057 (27. новембар), стр.8
Издавање кафане „Берза“
ЛИНК
39 
    Радикална листа у ваљевском округу // Год. IV, бр. 1083 (23. децембар), стр.1 ЛИНК
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.