Кључни појам Лист Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
1945 1946
64 
    ЦРКВА у Грабовцу тражи због "историјске важности" 30 хектара земље // 2:53 (1946) 2.
65 
    
ОМЛАДИНЦИ Посавине учврстиће насип и обезбедити 3.000 ха од поплава // 2:54 (1946) 1.
*Велико тромесечно такмичење у округу ваљевском
66 
    
Посавина прихвата позив на такмичење // 2:54 (1946) 3.
*Тромесечно такмичење прихваћено је у свим срезовима
67 
    
Од 130 трупаца, потопљених 1928. године, изграђени су нов реморкер и дереглија // 2:54 (1946) 5.
*Народна стругара у Забрежју
68 
    Фабрика шпирита у Забрежју не ради већ више од годину дана // 2:55  (1946) 4.
69 
    Аналфабетски течај у Белом Пољу / По дневнику учитеља Шеговића // 2:55 (1946) 6.
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.