Кључни појам Лист Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
1946 1947

    Изложба књига у Обреновцу (бр. 105, 1.1.1947, стр. 7)

    Радници предузећа "Бора Марковић" позвали на такмичење сва предузећа дрварске индустрије у земљи. (5.1.1947; стр.3, бр. 106)

    Акција описмењавања узела је маха и у срезу Посавском. (С.Л. 5.1.1947, стр.3, бр.106)

    Аналфабетски течај у Паштрићу. (5.1.1947, стр.3, бр.106)
Андрић, Раша
    Државни срески магацин "Посавина" у Обреновцу постао је велико трговачко предузеће. (13.1.1947, стр. 3, бр.107) Андрић, Раша.

    Фабрика шпиритуса у Забрежју позива на такмичење фабрику шпиритуса у Земуну (13.1.1947, стр. 3, бр.107)

    Кратке вести из округа (13.1.1947, стр.4, бр.107)

    У којим селима Посавине акција описмењавања није узела маха (19.1.1947, стр.5, бр.108)

    Примеран просветни радник (19.1.1947, стр.5, бр. 108)
10 
    Завршени су радови на електрификацији Забрежја (26.1.1947, стр.4, бр.109)
11 
    Прослава годишњице синдикалног покрета у Обреновцу (26.1.1947, стр. 6, бр.109)
12 
    Годишња скупштина АФЖ-а среза Посавског (26.1.1947, стр. 6, бр.109)
13 
    У неколико села среза Посавског одржан је смучарски крос (1.2.1947, стр.5, бр.110)
14 
    Припреме за обављање пролећне сетве у срезу Посавском (8.2.1947, стр.2, бр.111)
16 
    У срезу Посавском основаће се станица за унапређење повртарства и сточарства (22.2.1947, стр. 2, бр. 113)
17 
    

Пленум среском одбора пољопривредних радника среза Посавског (28.2.1947, стр. 4, бр. 114)

18 
    Фронтовци Забрежја припремиће до 1. маја материјал за зидање Дома културе (8.3.1947, стр. 3, бр. 115)
19 
    Културно-просветном раду у ђачком интернату у Обреновцу не поклања се довољна пажња (8.3.1947, стр. 5, бр. 115)
20 
    Фронтовци села Уроваца обнављају школи (22.3.1947, стр. 3, бр. 117)
21 
    Још једно признање радном колективу "Бора Марковић" (22.3.1947, стр, 3, бр. 117)
22 
    У Обреновцу су завршиле санитетски курс 22 омладинке (22.3.1947, стр. 4, бр. 17)
23 
    Успешан рад драмске секције "Абрашевића" из Обреновца (22.3.1947, стр. 5, бр. 117)
24 
    Слаб културно-просветни рад омладине у Обреновцу (22.3.1947, стр. 6, бр. 117)
25 
    Жене среза Посавског показале су активност на свим пољима рада (22.3.1947, стр. 6, бр. 117)
26 
    Успешан рад радничко-намештеничке задруге у Обреновцу на снабдевање својих чланова (29.3.1947, стр. 2, бр. 118)
27 
    Обреновчани уређују парк (29.3.1947, стр. 3, бр. 118)
28 
    Радионица "Центропромет" у Забрежју повећала капацитет производње (29.3.1947, стр. 3, бр. 118)
29 
    Рад ђачке кухиње у селу Дрену (12.4.1947, стр. 4, бр. 120)
30 
    У Обреновцу је 22 омладинке завршило курс кројења (12.4.1947, стр. 6, бр. 120)
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.