Кључни појам Категорија Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.
ПЛАКАТИ
Предавање о кнезу Милошу

Година: 1938
Издавач:
ПРЕДАВАЊЕ др. Драгослав Страњаковић [Сликовна грађа] : кнез Милош, човек, државник и политичар. - Обреновац : [б. и.], 1938 ([Б. м. : б. и.]). - 1 плакат ; 40 x 30 cm

Позив

Година: 1902
Издавач:
 БРАЋО Посавци! [Сликовна грађа] : у срцу свих нас који се Србином називамо, још су жива сећања на зверства што их ... починише небраћа Хрвати .... - Обреновац : [б. и.], 1902 ([Б. м. : б. и.]). - 1 плакат ; 34 x 21 cm

94(=163.41)
323.12(=163.41/=163.42)(049.1)


Срески збор радикала

Година: 1908
Издавач:
САМОСТАЛНИМ радикалима среза посавског окр. ваљевског [Сликовна грађа] : на срески збор. - Обреновац : [б. и.], 1908 (Обреновац : Хајдук Вељко). - 1 плакат ; 32 x 22 cm
329(049.1)

Среска конференција опозиције

Година: 1935
Издавач:
ПOСАВЦИ [Сликовна грађа] : похитајте на братски договор .... - Обреновац : [б. и.], 1935 ([Б. м. : б. и.]). - 1 плакат ; 34 x 21 cm
Саопштење о спаљивању Скеле

Година: 1941
Издавач:
САОПШТЕЊЕ [Сликовна грађа] : село Скела је спаљивањем сравњено са земљом. - Обреновац : [б. и.], 1941 ([Б. м. : б. и.])


Персонал суда

Година: 1904
Издавач:

ПЕРСОНАЛ суда општине обреновачке [Сликовна грађа] / аутор: Душан Живојиновић.  − Обреновац, 1904. − 1 плакат; црно-бели; 19х33 cm

Напомена: С лева надесно: први ред: Коста Стојановић, архивар и Ђорђе Јовановић, благајник мерина; други ред: Драгослав Воркапић − Јанко, извршилац, Милутин Читаковић, деловођа, Драгутин Зујаловић, рачуновођа; трећи ред: Живан Селенић, кмет Белог Поља и Хрвата, Светозар Здравковић, члан суда, Стојан Антоновић, председник суда, Ђорђе Христић, члан суда, Станко Тривић, члан суда; четврти ред: Миливоје Спасојевић, контролор, Живко Марковић, писар, Радован Лаушевић, кантарџија; пети ред: Ђорђе Костић, прегледач, Милан Ненадић, кантарџија.


Занатлијско удружење

Година: 1926
Издавач:
ЗАНАТЛИЈСКО удружење за међусобно помагање у болести, смрти и изнемоглости [Сликовна грађа] / [b. n.].  − Обреновац, 1926. − 1 плакат: црно-бели; 9х13 cm

Напомена: С лева надесно, горњи ред, на округлој слици секретар Милан Д. Јовичић (фризер), члан управе Милосав Јанковић (столар), члан управе  Јоца Кимерл (качар), председник управе Живко Ђ. Бота (кројач), благајник Тихомир Цинцаревић (бравар), члан управе Стеван Дукић (абаџија), члан управе Гојко Крстић (ковач), на округлој слици бивши секретар Митар Дрењанин (абаџија); доњи ред: члан управе Раја Рашковић (колар), члан надзорног одбора Петар Сомборски (колар), члан надзорног одбора Андрија Лазаревић (бравар), председник надзорног одбора Милан Јовановић (лимар), члан надзорног одбора Душан Лазаревић (бравар), члан надзорног одбора Петар Радоичић (опанчар), члан управе Михаило Пејаковић (обућар).

ФК Раднички 1950

Година: 1950
Издавач:
ФК Раднички [Сликовна грађа] : првак Србије 1950. / аутор: Душан Живојиновић.  − Обреновац : [б. и.], 1950 ([Б. м. : б. и.]). - 1 плакат ; 34 x 21 cm


Анализа воде из артескога бунара у Обреновцу

Година: 1899
Издавач:
Анализа воде из артескога бунара у Обреновцу