Кључни појам Категорија Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.
КЊИГЕ
Презимена су чувари нашег језика

ВАВИЋ-Грос, Загорка, 1936-
Презимена су чувари нашег језика / Загорка Вавић Грос. - Нови Сад : Прометеј ; Обреновац : Библиотека "Влада Аксентијевић", 2011 (Нови Сад : Прометеј). - 308 стр. ; 21 cm. - (Лингвистичке едиције. Едиција Језички саветници ; књ. 3)
"Популарна лингвистика" - корице. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 303. - На корицама белешке о делу. - Библиографија: стр. 299-301.
Пулс вароши

ПУЛС вароши : прилози за монографију Обреновца / [уредник Ивана Јаношевић]. - Обреновац : Библиотека "Влада Аксентијевић", 2004 (Београд : "Филип Вишњић"). - 186 стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 500. - Стр. 7-9: Увод / Ивана Јаношевић. - Напомене и библиографске референце уз већину радова. - Библиографија уз поједине радове.

ISBN 86-906069-0-4 (картон)
Пулс вароши 2

ПУЛС вароши : прилози за монографију Обреновца. 2 / [главни и одговорни уредник Милан Ђурђевић]. - Обреновац : Библиотека "Влада Аксентијевић", 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 163 стр. : илустр. ; 25 cm
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз један рад.
Пулс вароши 3

ПУЛС вароши : прилози за монографију Обреновца. 3 / [уредник Александар Поповић]. - Обреновац : Библиотека "Влада Аксентијевић", 2010 (Лазаревац : Elvod-print). - 257 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз поједине радове.

За успомену и дуго сећање

МАТИЋ Лозанић, Љубица, 1923-    
За успомену и дуго сећање / Љубица Матић Лозанић ; забележио Коста Лозанић. - Обреновац : Библиотека "Влада Аксентијевић", 2009 (Београд : Каргановић). - 61 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Мала завичајна библиотека)
Тираж 200. - Стр. 59: Сећање старе Oбреновчанке / Ивана Јаношевић
ISBN 978-86-906069-2-4
821.163.41-94