Кључни појам Категорија Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.
КАТАЛОЗИ

Каталог изложбе "Записи"
Година: 1977
Наслов: Каталог изложбе "Записи"
Autor: непознат
Каталог са изложбе "Записи", 1997.Каталог изложбе "Звиждук у осам"
Година: 2011
Наслов: Каталог изложбе "Звиждук у осам"
Autor: Ивана Јаношевић
Каталог изложбе "Звиждук у осам: Обреновац 50-60их година минулог века", Ноћ Музеја 2011.Каталог изложбе керамике Драгутина Ивошевића - Маршала
Година: 2012
Наслов: Каталог изложбе керамике Драгутина Ивошевића - Маршала
Autor: Владимир Николић
Каталог изложбе керамике Драгутина Ивошевића - Маршала, 2012.Каталог изложбе колажа Јелисавете Вићић
Година: 2012
Наслов: Каталог изложбе колажа Јелисавете Вићић
Autor: Јелисавета Вићић
Каталог изложбе колажа Јелисавете Вићић, 2012.Каталог изложбе скулптура и цртежа Живорада Циглића - Цигле
Година: 2012
Наслов: Каталог изложбе скулптура и цртежа Живорада Циглића - Цигле
Autor: Владимир Николић
Каталог изложбе скулптура и цртежа Живорада Циглића - Цигле, 2012.Каталог изложбе "Српска наива"
Година: 2011
Наслов: Каталог изложбе "Српска наива"
Autor: непознат
Каталог изложбе "Српска наива", 2011.
Међународни сусрети у ОбреновцуКаталог поклон збирке слика Војислава Стаменића
Година: 2012
Наслов: Каталог поклон збирке слика Војислава Стаменића
Autor: Зорана Вукотић
Каталог поклон збирке слика Војислава Стаменића, 2012.Каталог ретроспективне изложбе слика и цртежа Илије Вићића
Година: 2012
Наслов: Каталог ретроспективне изложбе слика и цртежа Илије Вићића
Autor: Јелисавета Вићић
Каталог ретроспективне изложбе слика и цртежа Илије Вићића, 2012Каталог изложбе "Успомене обреновачке домаћице"
Година: 2013
Наслов: Каталог изложбе "Успомене обреновачке домаћице"
Autor: Ивана Јаношевић
Каталог изложбе "Успомене обреновачке домаћице", Ноћ Музеја 2013.Каталог изложбе "20 година обреновачких сликара"
Година: 1979
Наслов: Каталог изложбе "20 година обреновачких сликара"
Autor: непознат
Каталог изложбе "20 година обреновачких сликара", 1979.
Б. Вујчић, И. ВићићКаталог изложбе слика обреновачких сликара
Година: 1968
Наслов: Каталог изложбе слика обреновачких сликара
Autor: непознат
Каталог изложбе слика обреновачких сликара, 1968.
Вићић-Вујчић-Стаменић