Кључни појам Категорија Година
Претрага нема резултата. Број нађених резултата:
Целокупан материјал презентован у Дигиталној колекцији доступан је за слободно преузимање и коришћење у некомерцијалне сврхе уз навођење извора: Дигитална колекција Библиотеке "Влада Аксентијевић", Обреновац, www.bibliotekaobrenovac.org/

Библиотека задржава право да ускрати коришћење делова колекција или целих колекција, у случају њиховог коришћења за стицање материјалне добити, нарушавања ауторских права или употребе у било каквом негативном контексту, који не одговара њиховој садржини и форми.

Коришћењем дигиталне грађе пристајете на горње услове и слажете се са правилима коришћења. Све информације садржане у оквиру Дигиталне колекције, које су презентоване посредством оригиналног дигитализованог материјала, преносе се у свом изворном облику.

Библиотека "Влада Аксентијевић", као носилац ауторских права Дигиталне колекције, не сноси никакву одговорност за тачност информација садржаних у оригиналним документима у оквиру Дигиталне колекције, као ни за све евентуалне последице које могу настати из коришћења и преузимања докумената садржаних у колекцијама.
КАРТОГРАФСКА ГРАЂА

Ђенералштабна карта
Година: 1894
Издавач: Географско одељење Главног ђенералштаба
ЂЕНЕРАЛШТАБНА карта Краљевине Србије [Картографска грађа] Г2, Обреновац / Географско одељење Главног ђенералштаба, − Привремено изд. − 1: 75000. − Београд : географско одељење Главног ђенералштаба, [1894]. − 1 геогр. карта : у боји, 51 Х 44 cm

УДК 912 (417.11 Обреновац) (084.3)
 


Карта Обреновца
Година: 19-?
Издавач: непознат
бббб

Мапа Обреновца
Година: 1789
Издавач: непознат
PLAN von der Gegend zwischen der Kolubara und Belgrad 1789

Карта Палежа
Година: 18?
Издавач: нн
на немачком

Палеж
Година: 1788
Издавач: непознат
GEGEND um Zabre 

Београдски пашалук
Година: 1835
Издавач: нн
...